Werkpostfiche als communicatiemiddel

Invullen werkpostfiche

De welzijnswetgeving legt vast wat de minimale inhoud moet zijn van een werkpostfiche. De vorm en lay-out van een werkpostfiche zijn vrij te kiezen.

Preventie en Interim biedt een modelformulier aan. Dit model bevat alle door de wetgeving verplichte informatie. Het PI-model kan gebruikt worden als werkpostfiche. Het is eveneens een hulpmiddel om te controleren of een ander soort werkpostfiche minstens alle wettelijk verplichte informatie bevat.