De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Aanpassen werkpostfiche

Een werkpostfiche blijft geldig zolang de risico's van een werkpost niet wijzigen.

Actualiseren is nodig als bijvoorbeeld de functie wijzigt (bv. een operator die als extra ook paletten moet gaan ophalen in het magazijn), de arbeidsmiddelen veranderen (bv. nieuwe machines), de wetgeving wijzigt (bv. veranderingen in gezondheidstoezicht), de omgeving  verandert (bv. een werknemer die verhuist van een stille werkruimte naar een lawaaierige omgeving),…

Een bedrijf (gebruiker) moet volgens de welzijnswetgeving regelmatig de risicoanalyse van de werkposten herhalen. Het is een goede praktijk om dan ook te checken of de werkpostfiches nog overeenkomen met die risicoanalyse.