De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Invullen werkpostfiche

Het uitzendbureau kan nooit de rol van de gebruiker overnemen voor het uitvoeren van de risicoananalyse van de werkpost. Het uitzendbureau moet wel de werkpostfiche kritisch bekijken.
Zijn alle velden ingevuld (bv. is de Externe Dienst PBW ingevuld)? Zijn er opvallende ongerijmdheden (bv. geen veiligheidsfunctie aangeduid bij een heftruckchauffeur)?...

Het vermelden op de werkpostfiche van de data van advies van de preventieadviseur, arbeidsarts en Comité PBW zijn een sterke aanwijzing voor de kwaliteit van de ingevulde werkpostfiche. Die ingevulde data tonen immers aan dat de gebruiker op die momenten de resultaten van de risicoanalyse van de werkpost heeft besproken met zijn preventieadviseurs en overlegorganen.  Het is een indicatie dat de gebruiker de werkpostfiche volgens de regels van de kunst heeft opgesteld, dat er daadwerkelijk overleg over de werkpost heeft plaatsgevonden en dat hij de welzijnswetgeving naleeft.

Op de pagina tips bij het invullen vind je ter inspiratie een aantal zaken waar je op kan letten bij een werkpostfiche.