Werkpostfiche als communicatiemiddel

Advies

Dit pak je best pragmatisch aan.
Men kan bijvoorbeeld de werkpostfiche(s) aan bod laten komen in een reeds bestaande personeels –of werkvergadering.
Een andere praktische manier is het uithangen van de werkpostfiche(s) aan de valven in het bedrijf, vergezeld van de expliciete vraag om eventuele opmerkingen te melden voor een bepaalde datum. Indien er geen commentaar is geuit op die datum kan de gebruiker dit als een positief advies beschouwen.