De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Onthaal

Ja. De gebruiker kan een ingevulde werkpostfiche (luik A + B + C) gebruiken als registratiedocument voor het onthaal van de uitzendkracht.

Opgelet!
Dit betekent evenwel niet dat de werkpostfiche alle info bevat die nodig is voor een goed onthaal. Naast de werkpostfiche zijn er bijvoorbeeld de instructies om met een machine te werken, info over het evacuatieplan,….