Werkpostfiche als communicatiemiddel

Wanneer werkpostfiche

Zowel de gebruiker als het uitzendbureau kunnen strafrechtelijke sancties oplopen. Indien er schade wordt veroorzaakt en er een verband kan worden gelegd tussen het niet beschikbaar zijn van de werkpostfiche, kunnen beiden burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Strafvervolging

De gebruiker moet bij de aanvraag van een uitzendkracht een werkpostfiche bezorgen aan het uitzendbureau indien voor deze werkpost / functie een voorafgaand gezondheidstoezicht verplicht is.

Het niet correct aanmaken en/of bijhouden van dergelijke verplichte wettelijke documenten (cfr. sociale documenten) is strafrechtelijk vervolgbaar. De strafrechter kan al wie daaraan meewerkt (eventueel door diens nalatigheid) sanctioneren. Inspecteurs van Toezicht Welzijn op het Werk vragen bij een bezoek aan het uitzendbureau geregeld de werkpostfiche op, zeker bij een (ernstig) arbeidsongeval met een uitzendkracht.

Het al of niet ter beschikking stellen van een werkpostfiche kan een element vormen in de beoordeling van een gebruiker.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Het slachtoffer moet bewijzen dat de volgende elementen aanwezig zijn:

  • Een fout, zoals geen informatie geven over de risico’s van de job (bv. een werkneemster die niet is geinformeerd dat de stoffen waarmee ze moet werken gevaarlijk kunnen zijn voor een zwangere vrouw en haar kind).
  • Een schade (bv. een miskraam of een misvormd kind)
  • Het verband tussen beide (bv. er was geen werkpostfiche, waardoor de zwangere vrouw niet wist dat ze met gevaarlijke producten moest werken. Daardoor heeft ze het uitzendbureau en/of de gebruiker ook niet geïnformeerd over haar zwangerschap.)

Voor de schade kan de gebruiker aansprakelijk worden gesteld omdat hij geen informatie heeft gegeven via de werkpostfiche.

Ook het uitzendbureau kan aansprakelijk worden gesteld wanneer het de uitzendkracht niet heeft geïnformeerd over de risico’s vermeld op de werkpostfiche.