Werkpostfiche als communicatiemiddel

Wanneer werkpostfiche

Een gebruiker is niet verplicht om voor elk uitzendbureau apart een verschillende werkpostfiche voor eenzelfde werkpost/functie te bezorgen.

De gebruiker vult een werkpostfiche immers in op basis van zijn risicoanalyse van de werkpost/functie. Hij kan diezelfde werkpostfiche gebruiken om bij verschillende uitzendbureaus aan te kloppen voor een uitzendkracht voor dezelfde werkpost/functie.