Werkpostfiche als communicatiemiddel

Invullen werkpostfiche

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de werkpostfiche in te vullen.

Als uitzendbureau kan je de gebruiker wel wijzen op beschikbare hulpmiddelen, zoals de websites van PI, andere informatiebronnen, de mogelijkheid om de hulp in te roepen van zijn externe dienst PBW,…

Het uitzendbureau mag evenwel niet in plaats van de gebruiker zelf de werkpostfiche invullen. Enkel de gebruiker mag en kan immers de risicoanalyse uitvoeren die aan de basis ligt van een werkpostfiche.