De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Aanpassen werkpostfiche

Neen. Aanvullend bij de werkpostfiche zal het uitzendkantoor wel bij de gebruiker informeren of er extra maatregelen werden genomen i.v.m. de bestrijding van Covid-19.

De werkpostfiche is een standaarddocument gebaseerd op Codex bijlage X.2-1 “Uitzendarbeid” en is enkel bedoeld voor het communiceren over de preventiemaatregelen  voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s op werkposten waarvoor een voorafgaand gezondheidstoezicht door een arbeidsarts is vereist (zoals veiligheidspost, verhoogde waakzaamheid, ploegenarbeid, ed.).

De extra Coronamaatregelen die elke werkgever vandaag moet voorzien zijn er gekomen voor de bescherming van de algemene volksgezondheid en overstijgen de “werkpostfiche” op zich. Het is een algemeen corona-beleid van de gebruiker-werkgever dat los staat van de werkpostfiche en geldt voor alle werknemers, alle bezoekers en externen die in zijn bedrijf komen.

Net zoals bij de welzijnswetgeving, is bij het nemen van de gepaste maatregelen tegen Covid-19 de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving ervan bij zijn vaste werknemers én uitzendkrachten.

PI stelt in zijn toolbox Covid-19 enkele hulpmiddelen ter beschikking om de uitwisseling van info over de Coronamaatregelen vlot te laten verlopen.

    Checklist voor het uitzendkantoor
    Checklist onthaal door gebruiker
    Checklist voor de uitzendkracht

Meer informatie vind je in de Covid-19 tool van PI.