Werkpostfiche als communicatiemiddel

Handtekening

De welzijnswetgeving eist geen handtekening van de gebruiker op luik A van de werkpostfiche.

De gebruiker moet aan het uitzendbureau een goed ingevulde werkpostfiche bezorgen. Dit moet aantoonbaar zijn. De wetgeving laat open hoe men dat aantoont. Sommige uitzendbureaus vragen dat gebruikers de werkpostfiche ondertekenen (let wel: dit kan dan enkel luik A van de werkpostfiche zijn!). Men kan ook digitale communicatie als bewijs gebruiken (vb. e-mail).