De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Wanneer werkpostfiche

Neen. Een gebruiker moet voor alle werkposten een risicoanalyse maken, ook voor die van zijn vaste werknemers. Hij moet die risicoanalyse regelmatig actualiseren binnen het zogenaamde “dynamisch risicobeheersingssysteem’. Zo’n risicoanalyse gebeurt op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu.

Wanneer de gebruiker voor een bepaalde werkpost of functie een uitzendkracht wil inzetten, dan stelt hij op basis van die – normaal al uitgevoerde – risicoanalyses een werkpostfiche op. Het invullen van een werkpostfiche zou dus normaal heel vlot moeten kunnen.