Werkpostfiche als communicatiemiddel

Handtekening

De welzijnswetgeving verplicht geen handtekening door de uitzendkracht.

Het uitzendbureau moet een kopie van een goed ingevulde werkpostfiche bezorgen aan de uitzendkracht en zorgen dat de uitzendkracht goed geïnformeerd is over de inhoud van die werkpostfiche.

Om te kunnen bewijzen dat dit is gebeurd, vragen veel uitzendbureaus aan de uitzendkracht om de werkpostfiche af te tekenen. Een uitzendbureau zou ook een andere manier van bewijs kunnen gebruiken.

Een handtekening van de uitzendkracht kan een psychologisch voordeel hebben. Als men iemand vraagt om een document te ondertekenen zal hij/zij wellicht meer aandacht hebben voor de inhoud en uitleg.

Als de gebruiker de werkpostfiche gebruikt als registratiedocument voor het onthaal, vraagt de gebruiker ook vaak dat de uitzendkracht zelf ook tekent (in luik C).