De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Wanneer werkpostfiche

Ja. Een zelfstandige moet een werkpostfiche opstellen als er gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan de werkpost van de uitzendkracht die hij wil inlenen.

Van zodra een zelfstandige een beroep doet op een uitzendkracht wordt hij – voor de welzijnswetgeving -  beschouwd als de (feitelijke) werkgever. Hij moet daarom net als alle werkgevers voldoen aan de welzijnswetgeving. Dit betekent o.a. het opmaken van een risicoanalyse van de werkpost. De zelfstandige sluit zich aan bij een externe dienst PBW die kan helpen bij het opstellen van de risicoanalyse. Als uit die risicoanalyse blijkt dat er gezondheidsrisico’s zijn op de werkpost, dan is een werkpostfiche verplicht.