De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Handtekening

Het Comité PBW (of de vakbondsafvaardiging) moet de werkpostfiche niet ondertekenen. Op de werkpostfiche moet wel de datum van het advies van het Comité worden genoteerd. Deze datum is een impliciete handtekening omdat die verwijst naar een (geschreven) advies van het Comité over die werkpostfiche, bijvoorbeeld in een vergadering van het Comité.