De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Advies

Ja. Deze Afdruk uit de Centrale Gegevensbank PI-M heeft dezelfde juridische waarde als een door een arbeidsarts ingevuld 'formulier voor gezondheidsbeoordeling'.