De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Invullen werkpostfiche

De werkpostfiche is niet alleen een wettelijk verplicht document, maar het is vooral een zeer belangrijk communicatiemiddel.
Een goed ingvulde werkpostfiche laat de gebruiker toe om over alle relevante risico’s te communiceren met het uitzendbureau. Het uitzendbureau kan op zijn beurt op basis van deze info een geschikte uitzendkracht selecteren. De werkpostfiche is voor de arbeidsarts de basis om een correct medisch onderzoek uit te voeren. De uitzendkracht krijgt via de werkpostfiche nuttige informatie over de risico’s en preventiemaatregelen op zijn/haar toekomstige werkpost.