Werkpostfiche als communicatiemiddel

Invullen werkpostfiche

De gebruiker is er volgens de welzijnswetgeving voor verantwoordelijk dat de uitzendkracht de correcte veiligheidsschoenen ter beschikking heeft als uit zijn risicoanalyse blijkt dat er veiligheidsschoenen nodig zijn op die werkpost.

Soms is er een contractuele afspraak tussen het uitzendbureau en de gebruiker dat het uitzendbureau de veiligheidsschoenen bezorgt aan de uitzendkracht. Dan is het uiteraard zeer belangrijk dat het uitzendbureau de juiste veiligheidsschoenen voorziet. Voldoende informatie op de werkpostfiche is daarom noodzakelijk, zoals het type schoen (S1, S2, S3,…) en andere relevante info (vb. hoge of lage schoenen)

Ook in het geval van zo’n contractuele afspraak moet de gebruiker er zich nog steeds van vergewissen dat de uitzendkracht  het juiste type veiligheidsschoenen heeft en draagt.