De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Advies

De welzijnswetgeving schrijft voor dat de gebruiker advies vraagt aan het Comité PBW, de preventieadviseur en arbeidsarts.
Het is de gebruiker die uiteindelijk beslist en verantwoordelijk is om dit advies al dan niet (volledig) te volgen.