De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Wanneer werkpostfiche

Voor elke werkpost of functie waarvoor (voorafgaand) gezondheidstoezicht nodig is, is het een wettelijke verplichting om een werkpostfiche in te vullen als men een uitzendkracht wil inzetten voor die job.

PI raadt de gebruikers wel aan om voor alle werkposten een werkpostfiche op te maken en te bezorgen aan het uitzendbureau. Dus ook die waarbij er geen voorafgaand gezondheidstoezicht nodig is en een werkpostfiche volgens de welzijnswetgeving dus niet verplicht is.  Op die manier is er eenvormigheid voor alle werkposten/ functies en kan het uitzendbureau gemakkelijker verifiëren of de gebruiker heeft beoordeeld of er al dan niet een gezondheidstoezicht nodig is voor die werkpost. Het uitzendbureau moet dit weten omdat het de taak is van het uitzendbureau om het voorafgaand gezondheidstoezicht van uitzendkrachten te organiseren.