De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Aanpassen werkpostfiche

De gebruiker is het bedrijf dat een uitzendkracht wil inzetten. In plaats van ‘gebruiker’ spreekt men ook vaak over ‘inlener’. Dit is dus de klant van het uitzendbureau.
PI gebruikt de term ‘gebruiker’ omdat dit de terminologie is die in de welzijnswetgeving wordt gehanteerd (o.a. Codex X.2).