De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Invullen werkpostfiche

De ‘werkpostfiche uitzendarbeid’  is een document met specifieke informatie over de job die de uitzendkracht zal uitoefenen.

De werkpostfiche is opgesteld door het bedrijf waar de uitzendkracht aan de slag gaat (de gebruiker).
Het document is een communicatiemiddel tussen gebruiker, het uitzendbureau, de arbeidsarts en de uitzendkracht.
De werkpostfiche bevat belangrijke informatie zoals een beschrijving van de werkpost, de te dragen werkkledij en/of persoonlijke beschermingsmiddelen, de gezondheidsrisico’s, of een voorafgaand gezondheidstoezicht bij de arbeidsarts nodig is,….

Een volledige en voldoende gedetailleerde werkpostfiche is een teken dat de gebruiker aandacht besteedt aan de veiligheid op de werkplek.

Wanneer het werk bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is een voorafgaand gezondheidstoezicht nodig. In dit geval is de werkpostfiche ook wettelijk verplicht.