De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Invullen werkpostfiche

De welzijnswetgeving schrijft niet letterlijk voor in welke taal je een werkpostfiche moet invullen. Je kan best dezelfde taalregels als voor sociale documenten toepassen.

In de eerste plaats is de werkpostfiche een communicatiemiddel. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen (gebruiker, uitzendbureau, arbeidsarts én uitzendkracht) de werkpostfiche verstaan én begrijpen.

Dit betekent niet dat een uitzendkracht per definitie een werkpostfiche in zijn eigen taal moet ontvangen. Het uitzendbureau kan ook zorgen dat de uitzendkracht via een duidelijke uitleg in een taal die de uitzendkracht begrijpt, goed is geïnformeerd over de inhoud van de werkpostfiche. PI biedt modelwerkpostfiches aan in verschillende talen. Tekeningen of pictogrammen kunnen ook helpen. Daarnaast kan een heldere uitleg over de in de werkpostfiche gebruikte vakterminologie ervoor zorgen dat de uitzendkracht beter gewapend is om veilig te werken vanaf de eerste minuut.