Werkpostfiche als communicatiemiddel

Aanpassen werkpostfiche

Het uitzendbureau bewaart tijdens de loopduur van de opdracht van de uitzendkracht luiken A en B van de werkpostfiche. Het uitzendbureau houdt de werkpostfiches ter beschikking van de arbeidsarts en Toezicht Welzijn op het Werk (arbeidsinspectie). Het bezorgt ook een kopie aan de uitzendkracht.

De arbeidsarts van de externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk bewaart de volledige werkpostfiche in het gezondheidsdossier van de uitzendkracht.

De gebruiker bewaart altijd luik A van de werkpostfiche. Als de gebruiker de werkpostfiche gebruikt voor het onthaal van de uitzendkracht, dan bewaart hij zowel luik A als B en een ondertekend luik C.