De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Handtekening

De enige handtekening op de werkpostfiche die verplicht is door de welzijnswetgeving (Codex X.2) is die van de verantwoordelijke van het onthaal (in luik C van de werkpostfiche). Dit geldt bovendien alleen maar als de werkpostfiche wordt gebruikt als registratiedocument voor het onthaal van de uitzendkracht.

Het is wel mogelijk dat uitzendbureaus en/of gebruikers in hun interne procedures toch het gebruik van een handtekening hebben ingebouwd. Bijvoorbeeld een gebruiker die luik A aftekent, of een uitzendkracht die de werkpostfiche tekent voor ontvangst.