Werkpostfiche als communicatiemiddel

Handtekening

De enige handtekening op de werkpostfiche die verplicht is door de welzijnswetgeving (Codex X.2) is die van de verantwoordelijke van het onthaal (in luik C van de werkpostfiche). Dit geldt bovendien alleen maar als de werkpostfiche wordt gebruikt als registratiedocument voor het onthaal van de uitzendkracht.

Het is wel mogelijk dat uitzendbureaus en/of gebruikers in hun interne procedures toch het gebruik van een handtekening hebben ingebouwd. Bijvoorbeeld een gebruiker die luik A aftekent, of een uitzendkracht die de werkpostfiche tekent voor ontvangst.