Werkpostfiche als communicatiemiddel

Invullen werkpostfiche

De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de werkpostfiche.
De gebruiker moet voor elke werkpost een risicoanalyse uitvoeren, dus ook voor de werkpost waarvoor hij een uitzendkracht wil inzetten. Als die risicoanalyse uitwijst dat er gezondheidsrisico’s zijn voor die werkpost, dan is het opstellen van een werkpostfiche verplicht (gebaseerd op die risicoanalyse).
De gebruiker is de enige die correct kan inschatten welke de risico’s en bijhorende preventiemaatregelen zijn op de werkpost of functie in zijn bedrijf.

Het uitzendbureau mag de werkpostfiche niet zelf invullen.
Het uitzendbureau zal op basis van de werkpostfiche dan een geschikte uitzendkracht selecteren en het vereiste gezondheidstoezicht organiseren. Indien een gebruiker onvolledig ingevulde werkpostfiches aan het uitzendbureau bezorgt, dan moet het uitzendbureau deze meteen weigeren. Het uitzendbureau vraagt in dit geval aanvullende informatie aan de gebruiker en vestigt de aandacht op het belang van een volledig en correct ingevulde werkpostfiche.