Werkpostfiche als communicatiemiddel

Hieronder kan je als gebruiker online luik A van de werkpostfiche invullen. Eens je alle velden correct hebt ingevuld, kan je  een ingevulde werkpostfiche in pdf-formaat downloaden om aan je uitzendbureau te bezorgen. Opgelet: tussentijds opslaan kan niet. Check deze ingrediëntenlijst om te weten welke info je zeker bij de hand moet hebben. Hulp bij het invullen, krijg je in de infoboxen bij de in te vullen velden. 

Een * betekent dat dit een verplicht in te vullen veld is. Als een verplicht veld niet van toepassing is kan je daar 'geen' invullen.

Luik A: in te vullen door de gebruiker

1. Bedrijfsgegevens
Vul het ondernemingsnummer in zoals gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit bestaat uit 10 cijfers en begint steeds met een 0. Dit zijn dezelfde 10 cijfers als in het BTW-nummer van het bedrijf.
Elke werkgever moet zich aansluiten bij een erkende externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Meer info vind je op www.p-i.be bij het thema ‘externe diensten’.
2. Werkpost of functie
Vul hier het uniek nummer in voor die werkpost of functie, zoals je gebruikt in je intern documentbeheersysteem. Dit is een vrij te kiezen combinatie van cijfers, letters en/of symbolen. Bijvoorbeeld ‘inpakker’, ‘orderpicker’, ‘operator01’. Dit is een belangrijk onderdeel van het ‘werkpostfiche-identificatienummer’.
Dit is de datum van de opmaak van de werkpostfiche, gebaseerd op een risicoanalyse van de werkpost of functie. Zolang de inhoud van deze risicoanalyse dezelfde blijft, mag deze datum dezelfde blijven en blijft ook de inhoud van luik A van de werkpostfiche onveranderd. Dit is een belangrijk onderdeel van het ‘werkpostfiche-identificatienummer’.
Geef een duidelijke omschrijving op. Liefst één die gangbaar is in het bedrijf, maar die ook voor een uitzendbureau begrijpbaar is.
Vul voldoende gedetailleerd de taken in die de uitzendkracht zal uitvoeren. Beperk je niet tot de kerntaak. Vermeld ook de neventaken die bepaalde risico’s inhouden of opleidingen / instructies vereisen om veilig te kunnen werken.
Dit zijn kennis, competenties, diploma’s, getuigschriften, aantal jaar ervaring. Bijvoorbeeld: vakbekwaamheid, b-VCA, werken op hoogte, specialisatie lassen, rijbewijs, ...
Geef de relevante info over de werkplek. Bijvoorbeeld: vestiging, atelier, productielijn, magazijn, op verplaatsing, op een werf, op hoogte, in besloten ruimtes, ...
Op de werkplek te gebruiken machines, gereedschappen, transportmiddelen, ... Denk hierbij vooral de arbeidsmiddelen die risico’s met zich meebrengen.
Voorafgaand door de gebruiker aan de uitzendkracht te geven. Bijvoorbeeld VIK (veiligheidsinstructiekaarten), te volgen procedures, ...
Bijvoorbeeld: interne opleiding om BA4/BA5 bevoegd verklaard te worden, heftruckchauffeur (intern verkeersplan, ...), bedienen transpallet, ...
Opgelet: niet alle taken zijn toegelaten voor jobstudenten. Meer info vind op www.p-i.be bij de circulaire ‘CIN 2014 02 Bescherming van jobstudenten’ of op www.ikbenjobstudent.be.
3. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Vermeld ook het type van beschermingsmiddel. Gebruik bij voorkeur de officiële codering, waar nodig aangevuld met relevante eigenschappen. Bijvoorbeeld: hoge veiligheidsschoenen type S3, snijbestendige handschoenen, ... Meer info op www.p-i.be bij het thema ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’.
4. Genomen maatregelen verbonden aan moederschapsbescherming
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven genieten een speciale bescherming voor moeder en baby. Raadpleeg je arbeidsarts. Vul hier de details in. Meer info vind je op www.p-i.be in de Circulaire ‘CIN 2017 02 Moederschapsbescherming’.
Moederschapsbescherming
5. Data van advies
Vink het toepasselijke vakje aan en vul de drie gevraagde data in.
Kruis 1 van de drie mogelijkheden aan. Er geldt een cascaderegel: als er geen comité is, dan geeft de vakbondsafvaardiging advies. Als ook die er niet is dan wordt de werkpostfiche voorgelegd aan de individuele werknemers. Vul ook de datum van dit advies in. Een handtekening is niet nodig.
Soort advies
Betrek de arbeidsarts bij het opstellen van de werkpostfiche. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de relevante gezondheidsrisico’s. Vul de datum van dit advies in. Een handtekening is niet nodig.
De interne preventieadviseur geeft advies bij de risicoanalyse die de basis vormt van deze werkpostfiche. Vul de datum van dit advies in. Een handtekening is niet nodig.
6. Verplicht gezondheidstoezicht
Noteer alle relevante gezondheidsrisico’s waaraan de uitzendkracht kan blootgesteld worden. Vraag hiervoor het advies van je arbeidsarts. Meer info vind je bij het deel ‘gezondheidsrisico’s op de werkpostfiche’ op deze website. Deze codes zijn belangrijk voor het werkpostfiche-identificatienummer. Zodra er 1 gezondheidsrisico is, moet de uitzendkracht door een arbeidsarts medisch geschikt verklaard zijn vooraleer te beginnen op die werkpost/functie.
Categorie Naam Code
Naar boven