De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Op deze pagina vindt u documenten en informatie over psychosociale risico's.

Wat zijn psychosociale risico's?

De psychosociale risico’s op het werk zijn gedefinieerd als de risico’s voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de werknemers waarvan de oorzaken zijn te vinden in de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

Naar boven

Analyse van psychosociale risico's

  • De arbeidsorganisatie: verwijst naar de structuur en de managementstijl van de onderneming, naar de manier waarop de functies, de taken en de verantwoordelijkheden zijn verdeeld
  • De arbeidsinhoud: omvat onder meer de complexiteit en de variatie van de taken (routine, variabel, onvoorspelbaar, gediversifieerd, met emotionele belasting, enz.), de mate waarin zij worden geëist (qua tempo, kwantiteit, kwaliteit, complexiteit, enz.),   
  • De arbeidsvoorwaarden: verwijzen naar de aard van de arbeidsovereenkomst, het statuut, het type werkrooster, …
  • De arbeidsomstandigheden: verwijzen naar de materiële omgeving waarin het werk verricht wordt, de inrichting van de arbeidsplaatsen, de orde, de netheid en de hygiëne op de werkplek, de verlichting, het thermisch comfort, enz.
  • De interpersoonlijke relaties op het werk: hebben betrekking op de aard van de relaties tussen de personen met elkaar  

 

Bij de risicoanalyse moet de werkgever rekening houden met deze verschillende componenten. Ook de participatie van de werknemers aan de analyse is verplicht.

Voor meer inlichtingen over de psychosociale risicoanalyse:

zie >CIN 2014 05 Preventie van psychosociale risico’s op het werk<

 

Naar boven