De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Van risicoanalyse naar werkpostfiche

Uitzendkrachten moeten net als alle werknemers worden beschermd tegen de blootstelling aan gevaren en risico’s op de werkplek. Om dit te garanderen moet de werkgever (gebruiker) een risicoanalyse uitvoeren van alle werkposten en functies op de werkplek.

Deze risicoanalyse van de werkpost door de gebruiker is de opstap naar de werkpostfiche.

Onze bib

In onze bibliotheek verzamelen we achtergrondinformatie die nuttig is voor gebruikers en uitzendbureaus. Deze documenten helpen bij het beter invullen van werkpostfiches en vergroten de veiligheid en het welzijn op het werk van de uitzendkrachten.

Onze PI-F's zijn technische steekkaarten over een aantal veelvoorkomende werkposten of functies bij uitzendkrachten. De PI-F's bevatten informatie over veilig werken en zijn een handige hulp bij het invullen van de werkpostfiche.

Bij bronnen vind je een overzicht van nuttige externe websites en links die helpen bij het opmaken van goede werkpostfiches.

Online invullen werkpostfiche

Hieronder kan je als gebruiker online luik A van de werkpostfiche invullen. Eens je alle velden correct hebt ingevuld, kan je  een ingevulde werkpostfiche in pdf-formaat downloaden om aan je uitzendbureau te bezorgen. Opgelet: tussentijds opslaan kan niet. Check deze ingrediëntenlijst om te weten welke info je zeker bij de hand moet hebben. Hulp bij het invullen, krijg je in de infoboxen bij de in te vullen velden. 

Een * betekent dat dit een verplicht in te vullen veld is. Als een verplicht veld niet van toepassing is kan je daar 'geen' invullen.

Wat is de werkpostfiche?

De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document voor alle werkposten van uitzendkrachten waarvoor voorafgaand gezondheidstoezicht is vereist. 
De gebruiker moet de werkpostfiche (luik A) invullen, niet het uitzendbureau.
De werkpostfiche is een samenvatting van maatregelen die de uitzendkracht beschermen tegen risico’s verbonden aan zijn/haar werkpost/functie.

Tips bij het invullen

Hieronder vind je praktische tips voor de gebruiker om de werkpostfiche vlot(ter) en beter in te vullen.
En we geven ook enkele praktische tips waar het uitzendbureau op kan letten bij het checken en gebruiken van de werkpostfiche.

Wetgeving

De wettelijke basis voor de 'werkpostfiche voor uitzendarbeid' is te vinden in hoofdstuk II van 'Codex X.2-Uitzendarbeid'. Meer bepaald in Codex art. X.2.3 t.e.m. X.2.5. en Codex bijlage X.2-1.  Je vindt de letterlijke tekst uit de welzijnswetgeving hieronder. Puur en onversneden.

Gezondheidsrisico’s op de werkpostfiche

Voor elk gezondheidsrisico waaraan een werknemer/uitzendkracht is blootgesteld bestaat een unieke code. De gebruiker noteert deze codes op de werkpostfiche.

Juiste codes zijn belangrijk om de arbeidsarts toe te laten een juist gezondheidstoezicht uit te voeren. Uitzendbureaus hebben deze codes nodig om een opzoeking te kunnen doen in de Centrale Gegevensbank PI-M.
Het gebruik van de juiste codes is een noodzaak en garantie voor een vlotte communicatie tussen de gebruiker, het uitzendbureau én de arbeidsarts.

Centrale Gegevensbank PI-M

Op vraag van de uitzendsector en de sociale partners ontwikkelde PI een Centrale Gegevensbank met daarin minimaal het resultaat van de gezondheidsonderzoeken voor elke uitzendkracht die onderworpen is geweest aan gezondheidstoezicht. 
De Centrale Gegevensbank kreeg de naam PI-M. ‘PI’ verwijst naar Preventie en Interim, de ‘M’ naar ‘medische geschiktheid’.

De Centrale Gegevensbank is te vinden op www.pi-m.be en is sinds januari 2016 open voor de uitzendsector. PI beheert PI-M. De Centrale Gegevensbank  PI-M respecteert de privacy van de uitzendkracht.

De ‘werkpostfiche uitzendarbeid’  is een document met specifieke informatie over de job die de uitzendkracht zal uitoefenen.

De werkpostfiche is opgesteld door het bedrijf waar de uitzendkracht aan de slag gaat (de gebruiker).
Het document is een communicatiemiddel tussen gebruiker, het uitzendbureau, de arbeidsarts en de uitzendkracht.
De werkpostfiche bevat belangrijke informatie zoals een beschrijving van de werkpost, de te dragen werkkledij en/of persoonlijke beschermingsmiddelen, de gezondheidsrisico’s, of een voorafgaand gezondheidstoezicht bij de arbeidsarts nodig is,….

Een volledige en voldoende gedetailleerde werkpostfiche is een teken dat de gebruiker aandacht besteedt aan de veiligheid op de werkplek.

Wanneer het werk bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is een voorafgaand gezondheidstoezicht nodig. In dit geval is de werkpostfiche ook wettelijk verplicht.

Een werkpostfiche kan voor een bepaalde werkpost (bv. bediener CNC-machine), maar kan ook voor een bepaalde functie (bv. magazijnier). Men kan ook meer dan één werkpostfiche  gebruiken om alle taken van een uitzendkracht te dekken (bv een opdracht waarvoor de uitzendkracht zowel de werkpostfiche voor 'heftruckchauffeur' als die voor 'inpakker' krijgt).

Belangrijk is dat voor alle taken van de uitzendkracht en bijhorende risico’s en gezondheidsrisico’s een werkpostfiche beschikbaar is.