De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Jouw werkpostfiche

Hier vind je tools en hulpmiddelen om de werkpostfiche bij uitzendarbeid zo correct en volledig mogelijk in te vullen. 

Bij 'Modelformulieren' vind je blanco modelformulieren van de werkpostfiche in 11 talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Pools, Portugees, Roemeens, Bulgaars, Turks en Arabisch.

Bij 'Online invullen' kan je een werkpostfiche rechtstreeks invullen en downloaden om aan je uitzendbureau te bezorgen. 

Is het de eerste keer dat je de werkpostfiche invult? Blader dan eens door onze uitgebreide handleiding.

Tip: download deze praktische ingrediëntenlijst als je vooraf wil weten welke info zeker op de werkpostfiche moet.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de werkpostfiche.
De gebruiker moet voor elke werkpost een risicoanalyse uitvoeren, dus ook voor de werkpost waarvoor hij een uitzendkracht wil inzetten. Als die risicoanalyse uitwijst dat er gezondheidsrisico’s zijn voor die werkpost, dan is het opstellen van een werkpostfiche verplicht (gebaseerd op die risicoanalyse).
De gebruiker is de enige die correct kan inschatten welke de risico’s en bijhorende preventiemaatregelen zijn op de werkpost of functie in zijn bedrijf.

Het uitzendbureau mag de werkpostfiche niet zelf invullen.
Het uitzendbureau zal op basis van de werkpostfiche dan een geschikte uitzendkracht selecteren en het vereiste gezondheidstoezicht organiseren. Indien een gebruiker onvolledig ingevulde werkpostfiches aan het uitzendbureau bezorgt, dan moet het uitzendbureau deze meteen weigeren. Het uitzendbureau vraagt in dit geval aanvullende informatie aan de gebruiker en vestigt de aandacht op het belang van een volledig en correct ingevulde werkpostfiche.

PI-F Logo Pi-F

Hier vind je onze PI-F's. Dit zijn technische steekkaarten over een aantal veel voorkomende werkposten of functies bij uitzendkrachten. De PI-F's bevatten informatie over veilig werken op deze werkposten. 

PI zal regelmatig nieuwe PI-F's toevoegen. Check dus regelmatig deze pagina!

Belangrijk: de informatie in de PI-F's is louter indicatief. Ze vervangen zeker NIET de risicoanalyse die elke gebruiker voor elke werkpost moet uitvoeren. De gebruiker moet daarbij alle risico's die specifiek voor zijn situatie gelden in rekening brengen!

Bronnen

Hieronder vind je een selectie van nuttige bronnen die helpen bij het invullen van de werkpostfiche en het verbeteren van de veiligheid en welzijn van uitzendkrachten.

Centrale Gegevensbank PI-M

In de Centrale Gegevensbank PI-M kunnen uitzendbureaus opzoeken of een uitzendkracht nog geschikt is voor de gezondheidsrisico’s die op de werkpostfiche zijn aangeduid.

Voor elk gezondheidsrisico waaraan een uitzendkracht blootgesteld wordt bestaat een unieke code. De gebruiker noteert deze codes op de werkpostfiche. Deze codes zorgen ervoor dat de arbeidsarts een juist gezondheidstoezicht kan uitvoeren. Uitzendbureaus hebben deze codes nodig om een opzoeking te kunnen doen in de Centrale Gegevensbank PI-M.

Hier vind je alle info over gezondheidsrisico’s, de codes en de Centrale Gegevensbank PI-M.

Neen. Aanvullend bij de werkpostfiche zal het uitzendkantoor wel bij de gebruiker informeren of er extra maatregelen werden genomen i.v.m. de bestrijding van Covid-19.

De werkpostfiche is een standaarddocument gebaseerd op Codex bijlage X.2-1 “Uitzendarbeid” en is enkel bedoeld voor het communiceren over de preventiemaatregelen  voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s op werkposten waarvoor een voorafgaand gezondheidstoezicht door een arbeidsarts is vereist (zoals veiligheidspost, verhoogde waakzaamheid, ploegenarbeid, ed.).

De extra Coronamaatregelen die elke werkgever vandaag moet voorzien zijn er gekomen voor de bescherming van de algemene volksgezondheid en overstijgen de “werkpostfiche” op zich. Het is een algemeen corona-beleid van de gebruiker-werkgever dat los staat van de werkpostfiche en geldt voor alle werknemers, alle bezoekers en externen die in zijn bedrijf komen.

Net zoals bij de welzijnswetgeving, is bij het nemen van de gepaste maatregelen tegen Covid-19 de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving ervan bij zijn vaste werknemers én uitzendkrachten.

PI stelt in zijn toolbox Covid-19 enkele hulpmiddelen ter beschikking om de uitwisseling van info over de Coronamaatregelen vlot te laten verlopen.

    Checklist voor het uitzendkantoor
    Checklist onthaal door gebruiker
    Checklist voor de uitzendkracht

Meer informatie vind je in de Covid-19 tool van PI.

Ja.

Het uitzendbureau moet een naar behoren ingevuld exemplaar van de werkpostfiche bezorgen aan de uitzendkracht. De welzijnswetgeving (Codex art. X.2-5§2) legt niet vast hoe dit moet gebeuren. Dit kan via een papieren kopie, maar kan ook digitaal.

Belangrijk hierbij is dat het uitzendkantoor kan aantonen dat het een kopie van de werkpostfiche heeft bezorgd aan de uitzendkracht.

Het is een code van goede praktijk om als uitzendkantoor ook de werkpostfiche op een passende manier toe te lichten aan de uitzendkracht.

Risicoanalyses

De hier voorgestelde risicoanalyses zijn ontleend aan de PI-F documenten. Ze zijn beschikbaar in een “word” formaat zodat u de bestanden kunt downloaden, de risicoanalyse kunt aanpassen en aanvullen in functie van de werkelijke situatie of specifieke kenmerken van uw onderneming.

Opgepast: Deze documenten zijn enkel een hulpmiddel mbt de wettelijke verplichting voor het invullen van de risicoanalyse waarop de werkpostfiche gebaseerd is. De eindverantwoordelijkheid mbt de risicoanalyse ligt steeds bij de gebruiker. 

Checklist "Onthaal"

De "Onthaal" checklist is een document dat je zal helpen bij het organiseren en uitvoeren van het verplichte onthaal van de uitzendkrachten. We raden je aan om het zorgvuldig door te nemen, zodat je niets vergeet tijdens deze essentiële stap voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkrachten en jouw personeel.

Het uitzendbureau bewaart tijdens de loopduur van de opdracht van de uitzendkracht luiken A en B van de werkpostfiche. Het uitzendbureau houdt de werkpostfiches ter beschikking van de arbeidsarts en Toezicht Welzijn op het Werk (arbeidsinspectie). Het bezorgt ook een kopie aan de uitzendkracht.

De arbeidsarts van de externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk bewaart de volledige werkpostfiche in het gezondheidsdossier van de uitzendkracht.

De gebruiker bewaart altijd luik A van de werkpostfiche. Als de gebruiker de werkpostfiche gebruikt voor het onthaal van de uitzendkracht, dan bewaart hij zowel luik A als B en een ondertekend luik C.