Werkpostfiche als communicatiemiddel

In de Centrale Gegevensbank PI-M kunnen uitzendbureaus opzoeken of een uitzendkracht nog geschikt is voor de gezondheidsrisico’s die op de werkpostfiche zijn aangeduid.

Voor elk gezondheidsrisico waaraan een uitzendkracht blootgesteld wordt bestaat een unieke code. De gebruiker noteert deze codes op de werkpostfiche. Deze codes zorgen ervoor dat de arbeidsarts een juist gezondheidstoezicht kan uitvoeren. Uitzendbureaus hebben deze codes nodig om een opzoeking te kunnen doen in de Centrale Gegevensbank PI-M.

Hier vind je alle info over gezondheidsrisico’s, de codes en de Centrale Gegevensbank PI-M.

Gezondheidsrisico’s op de werkpostfiche

Hier vind je alle nuttige info over gezondheidsrisico's en de bijhorende codes. Juiste codes zijn belangrijk om de arbeidsarts toe te laten een juist gezondheidstoezicht uit te voeren. Het gebruik van de juiste codes is een noodzaak en garantie voor een vlotte communicatie tussen de gebruiker, het uitzendbureau én de arbeidsarts.

Naar boven

Centrale Gegevensbank PI-M

Hier vind je meer info over de Centrale Gegevensbank PI-M. Op vraag van de uitzendsector en de sociale partners ontwikkelde PI deze Centrale Gegevensbank met daarin het resultaat van de gezondheidsonderzoeken voor elke uitzendkracht die onderworpen is geweest aan gezondheidstoezicht. 

Naar boven

Lijst codes gezondheidsrisico's

Voor elk van deze ‘gezondheidsrisico’s’  bestaat een unieke code. Die codes zijn officieel vastgelegd in een Ministerieel Besluit (MB van 9 juni 2010) . Je vindt hier de lijst met codes. 

Naar boven