De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Handtekening

De preventieadviseur moet de werkpostfiche niet ondertekenen. Op de werkpostfiche moet wel de datum van het advies van de preventieadviseur worden genoteerd. Deze datum is een impliciete handtekening omdat die verwijst naar een (geschreven) advies van de preventieadviseur over die werkpostfiche.