De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Invullen werkpostfiche

De gebruiker vult altijd luik A van de werkpostfiche in.

Het uitzendbureau vult daarna luik B aan.

De gebruiker vult tenslotte luik C in (als hij de werkpostfiche gebruikt als registratiedocument voor het onthaal).