De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Advies

Bij kleinere gebruikers, waar geen Comité PBW is, geldt er een cascaderegeling. De syndicale afvaardiging is de volgende die de gebruiker om advies vraagt, als er geen Comité PBW is. Als er ook geen vakbondsvertegenwoordiging is, moet de gebruiker rechtstreeks het advies van de individuele werknemers inwinnen (individuele werknemersparticipatie).

Wees proactief bij het opstellen van een werkpostfiche. Zo heb je voldoende tijd om de nodige adviezen in te winnen. Wacht niet tot vlak voordat je een uitzendkracht wil inzetten op een bepaalde werkpost.