Werkpostfiche als communicatiemiddel

Aanpassen werkpostfiche

De gebruiker moet de werkpostfiche aanpassen als de taken en de daarbij horende risico’s wijzigen.

Het is verboden om een uitzendkracht tewerk te stellen aan een andere werkpost of functie indien deze werkpost of functie andere risico’s inhoudt dan deze die vermeld zijn op de werkpostfiche (Codex, art. X.2-18).

Het is belangrijk dat er hierover een goede communicatie is en duidelijke afspraken zijn tussen het uitzendbureau en gebruiker.

De uitzendkracht moet er zich op zijn/haar beurt van bewust zijn dat hij/zij enkel mag doen wat op de werkpostfiche is vermeld. Bij wijziging van die taken moet hij/zij de gebruiker en/of het uitzendbureau hierover aanspreken.